BIKINI FITNESS POSING TUTORIAL – Marina Mocanu – IFBB Elite Pro | BodyHuntersCZ:
Soutěžní pózing je také velice důležitou součástí úspěchu závodnice.
Tvrdě se trénuje a vypilovává do nejmenších detailů. Je důležité brát v potaz, že mimo 4 povinné pózy, které jsou docela jasně dané pravidly svazu, je ještě mnoho dalších nuancí, na které se nesmí zapomínat.
Každá závodnice má odlišnou stavbu těla, jiné přednosti a nedostatky.
Proto je důležité, aby se závodnice nebo její kouč na tyto detaily zásadně zaměřili, protože právě ty mohou být rozhodujícími.
V neposlední řadě nesmí závodnice bikiny zapomínat, že ikdyž je pózing fyzicky náročný, je velice důležité, aby během sebeprezentace působila v obličeji příjemně a sympaticky. Přeci jen se jedná o estetický sport.

EN:
The posing routine of the competitor is also a very important part of the overall success.
It is hardly trained and with focus on the smallest details. It is important to bear in mind that there are many other nuances that can not be forgotten beside the 4 obligatory poses, which are quite clearly defined.
Each competitor has a different body structure, their pros, and weaknesses.
Therefore, it is important for a bikini competitor or her coach to focus on these details because they can be the decisive ones.
Last but not least, the athlete must not forget that even if the pose is physically demanding, it is very important that during her self-presentation to look nice and natural during the presentation. Because Bodybuilding and Fitness are supposed to be in a first-place aesthetical.

Pro více informací a další konzultace ohledně pózingu a tréninkových metod kontaktujte BH ambassadorku

Marina Mocanu ► https://www.instagram.com/marina_mocanu_pro/

BodyHunters ► http://www.bodyhunters.cz

You may also like...

Leave a Reply