Isabel Lindbom T-walk +168 cm Luciapokalen Bikini Fitness 2013BODY Magazines utsände satt på bästa pressplats och filmade allt på scenen vid 2013 års Luciapokalen för grenarna Bodybuilding, Bodyfitness, Classic Bodybuilding och Bikini Fitness.

You may also like...

Leave a Reply