TIGER CLASSIC XI Women Bikini Fitness + 169 cmTIGER CLASSIC XI Women Bikini Fitness + 169 cm
a video by Carbyne Strenght

Tiger Clasic 11 – Bodyfitness cat + 163 cm

 Tiger Classic – eveniment sportiv IFBB ELITE International, va organiza în 2018 Edi iațXII !  La prima edi ie, s-au organizat concursuri de fitness & bodybuilding,ț powerlifting,skandenberg i demonstra ii de arte mar iale, în timp numărul acestora crescând până la 28ș ț țde concursuri din discipline olimpice i non-olimpice;ș Competi ia a fost promovată i în alte ora e din România, fiind organizate edi ii i înț ș ș ț șOradea, Sibiu, Cluj, Mamaia i Constan a;ș ț La fiecare ediţie Tiger Classic, s-a promovat sportul pentru toate vârstele, de la copii de 5ani până la sportivi de peste 60 de ani; În fiecare an, a crescut numărul ărilor participante la Tiger Classic, la edi ia XI (2017) auț țurcat pe scena de concurs peste 200 de sportivi, iar la concursurile organizate outdoor s-auînregistrat peste 400 sportivi, numărul biletelor de intrare vândute fiind de 2.750!; Tiger Classic a devenit o competi ie etalon în România, expresia ț “dacă reu esc să ajung înșfinală la Tiger” a devenit un target real pentru tot mul i concuren i;ț ț Edi iile competi iei au fost organizate în loca ii generoase, inclusiv la noua Sală Polivalentăț ț țdin Cluj, aproape de fiecare dată fiind înregistrat sold-out la biletele de intrare, cu recorduride audien ă la transmisiunile live (peste ț 7.800 utilizatori unici..); Încă de la prima edi ie, am avut numeroase cereri de acreditare din mass-media pentru tiriț și reportaje sportive, prima competi ie fiind transmisă live de o televiziune na ionalăș ț ț(sport.ro) dar i pe platforma voyo.ro;ș La fiecare edi ie Tiger Classic am avut o mul ime de personalită i invitate la eveniment,ț ț țanul trecut fiind onora i de prezen a lui ț ț Dorian Yates (6 x Mr. Olympia)!  Conferin a de presă a edi iei a XI-a, moderată de Roxana Ciuhulescu;ț ț Printre prezentatorii competi iei, s-au numărat i vedete media precum ț ș Roxana Vancea,Bogdan Vlădau sau Victor Slav; Dintre firmele sponsor ale edi iilor Tiger Classic, enumerăm: Nutrend, SCITEC, OptimumțNutrition, MY PROTEIN, ProNutrition, Weider, Olimp, Universal Nutrition, Animal,BSN, Megaproteine, Hilton Athenee Palace, Hotel Marriot, World Class, PescariuSport&Spa, etc.; Dintre partenerii media, men ionăm: Sport.ro, Voyo, XmediaStudio, DigiSport, Digi24,țProTv, Revista Culturism & Fitness, Revista Oxygen, Forumul TopFitness &TopCulturism, Gsp.ro, AGERPRESS, COCORMEDIA, Muscle & Fitness, etc.; Evenimentul sportiv Tiger Classic, are un poten ial uria atât din punct de vedere competional dar i organizatoric, un upgrade poate duce la ceva similar cu dezvoltareaț șfenomenului Arnold Classic

You may also like...

Leave a Reply